Nieuws vanuit België (UBA/BIPT)

Informatie over regelgeving, notities e.d. uit buurland België

  1. BIPT heeft een raadpleging gehouden "INZAKE HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBAND 433,050 – 434,790 MHz". In het ontwerp besluit stelt BIPT voor om de toegang van de radioamateurs tot het frequentiesegment 433,050 - 434,790 zodanig te beperken dat we dit in de praktijk nog nauwelijks bruikbaar zal zijn voor ons. Het antwoord van de UBA op deze raadpleging kan je hier lezen.  
  2. L'émetteur Ham Video à bord d'ISS est en panne. Une réparation à bord est impossible.
  3. A TRADUIRE De HAM Radio in Friedrichshafen is weer achter de rug. Vanzelfsprekend was de UBA ook deze editie weer van de partij.   Samen met de Nederlandse VERON en de Luxemburgse RL maakte onze ploeg deel uit van een grote gezamenlijke Benelux  stand waar we als drie IARU verenigingen onze bezoekers mochten verwelkomen.  
  4. Op 1 juni neemt de heer Ben Deschacht de functie van diensthoofd van de dienst radioamateurs over van de heer Daniel Dupont. Ben Deschacht komt van de dienst NCS waar hij een controlefunctie had. Radio ligt hem na aan het hart, maritiem en de radioamateurs in het bijzonder. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie en kijken uit naar een goede en constructieve samenwerking. Wij wensen eveneens Daniel Dupont veel succes in zijn nieuwe functie.  
  5. BIPT houdt momenteel een raadpleging "INZAKE HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT DE FREQUENTIEBAND 433,050 – 434,790 MHz". In het ontwerp besluit stelt BIPT voor om de toegang van de radioamateurs tot het frequentiesegment 433,050 - 434,790 zodanig te beperken dat we dit in de praktijk nog nauwelijks bruikbaar zal zijn voor ons. Indien dit ontwerp ongewijzigd van kracht wordt blijven we achter met een 70 cm band met in het midden een "gat" van bijna 2 MHz!