Nieuws vanuit België (UBA/BIPT)

Informatie over regelgeving, notities e.d. uit buurland België

  1. Wie in het verleden een vergunning voor zijn/haar tweede residentie ontvangen heeft zal waarschijnlijk al gemerkt hebben dat deze er dit jaar niet bij was. Het BIPT laat nu weten dat ze op eenvoudige aanvraag en zonder bijkomende kosten een bijkomende vergunning voor de tweede residentie zal bezorgen. Wie een vergunning voor een tweede residentie wenst stuurt hiervoor een mail naar ram [at] bipt [dot] be. Vermeld in deze mail zeker je naam, voornaam, call en het adres van je tweede residentie.  
  2. Wie nog geen factuur voor zijn/haar BIPT zendvergunning 2018 nog niet ontvangen heeft dient dit voor 1 maart 2018 te melden aan het BIPT. Op 1 maart worden immers alle niet betaalde vergunningen als opgezegd beschouwd, wat tot gevolg heeft dat men na deze datum opnieuw de volledige dosssierkosten (40 Euro) moet betalen om opnieuw een zendvergunning te verkrijgen. Indien je in dit geval bent stuur je best onmiddellijk een mail naar ram [at] bipt [dot] be, waarin je verklaart nog geen factuur ontvangente hebben en om het toesturen van de factuur vraagt. Vermeld in deze mail zeker je naam, voornaam, call en adres. Je kan ook vragen om de factuur per e-mail toegestuurd te krijgen. Indien je dat wenst mag je ON7YD (on7yd [at] uba [dot] be) in cc zetten van je mail aan het BIPT. Zo kunnen wij de problemen beter opvolgen. Een wellicht overbodige opmerking: hetzelfde geldt natuurlijk ook voor wie al wel een factuur ontvangen heeft, maar deze nog niet betaalde. Onmiddellijk betalen is de boodschap om 40 Euro bijkomende kosten te voorkomen. Enkel wie een grondige (door het BIPT aanvaardbare) reden heeft kan eventueel nog vrijgesteld worden van de dossierkosten bij een laattijdige betaling.
  3. Het BIPT heeft aan de erkende verenigingen gevraagd om een stand van zaken op te maken wat betreft de problemen met de zendvergunningen en deze problemen gebundeld aan het BIPT te bezorgen. Daarom bij deze een oproep aan onze leden om alle bestaande problemen te melden aan Rik, ON7YD, bestuurder belast met de relaties met het BIPT (on7yd [at] uba [dot] be). Het gaat in eerste instantie om: - aanvragen voor korte roepnamen (vanity calls) - aanvragen voor het gebruik van hoog vermogen - aanvragen voor een morse attest - aanvragen voor een nieuwe roepnaam (na het slagen in het examen basisvergunning of het HAREC examen) - adreswijzigingen Andere problemen mogen natuurlijk ook gemeld worden. Indien je een probleem hebt met je vergunning gelieve dan volgende gegevens mee te delen: - aard van de aanvraag (zie hierboven) - datum van de aanvraag - indien mogelijk een kopij (scan, foto) van het aanvraagformulier of brief - eventuele correspondentie met het BIPT over uw aanvraag (e-mails, brieven) Wij zijn van plan om een eerste bundel begin maart naar het BIPT te sturen, alle meldingen die mij tot en met 28 februari bereiken zullen hierin opgenomen worden. Meldingen die ik na  februari ontvang zullen natuurlijk ook nog behandeld worden, maar op een later tijdstip.  
  4. Ypto is het NMBS filiaal dat alle IT en Telecom oplossingen voor de groep uitwerkt. Voor de uitrol van ons nieuw DMR netwerk zijn we nog op zoek naar een tweetalige Radio RF Engineer (M/V - NL/FR). Interesse?
  5. De IARU meldt dat zendamateurs in Tsjechië, Niew-Zeeland, IJsland en Argentinië zich over een 5MHz band toewijzing kunnen verheugen.